Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

likeyou
1665 33fb 420
Reposted fromoll oll
likeyou
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
likeyou
1909 c5ac 420
likeyou
1919 17fa 420
likeyou
1928 66b0 420
likeyou
2949 b00d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
likeyou
1867 e76a 420

July 17 2017

likeyou
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viastopme stopme
likeyou

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadziza dziza
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viamops mops
likeyou
likeyou
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
likeyou
8610 87e5 420
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamilostki milostki
likeyou
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
likeyou
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamilostki milostki
likeyou
8301 8975 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaalliwantisyou alliwantisyou
likeyou
9245 ecb3 420
likeyou
5883 98d7 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...